Штампа
Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ 38/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: Математички модели енергетских постројења.
Састав Комисије:
  1. Др Слободан Стефановић, председник
  2. Др Небојша Димитријевић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.