Штампа
Дана 21.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИТИЋ ЈЕЛЕНА 57/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ.
Састав Комисије:
  1. др Слободан Стефановић, проф.с.с., председник
  2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.