Дана 24.6.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ 101/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Примена географских информационих система у друмском саобраћају".
Састав Комисије:
  1. Др Слободан Стефановић, председник
  2. Др Владимир Поповић, ментор
  3. Др Милан Станковић, члан
У Врању, 15.6.2021.г.

Пројекти , награде и признања