Штампа
Дана 24.6.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО СТОИЦОВ 102/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Унапређење организације и технологије у транспортном саобраћају са маршутом (транспортниом путем) у АТ привредним друштвима "Лазар-Шпед" и "Богатиновић", Врање".
Састав Комисије:
  1. Др Милан Станковић, председник
  2. Др Слободан Стефановић, ментор
  3. Др Владимир Поповић, члан
У Врању, 15.6.2021.г.