Одбрана специјалистичких радова

Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН 7/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ,
Тема: "ПРОЦЕНА ЕКО-ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Љиљана Ђорђевић, ментор
 3. др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПЕШКИЋ МАРКО 10/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА IPC СТАНДАРДА У ПРЕДУЗЕЋУ "ELRAD SERBIA" ДОО".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИХАЈЛОВИЋ-МИЈОВИЋ ЈОВАНА 12/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ИЗРАДА ОКВИРА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА У НЕВЛАДИНОМ СЕКТОРУ".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТОЈКОВИЋ ДРАГАНА 18/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ОСНОВНИ АЛАТИ КВАЛИТЕТА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШ 34/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ПРИМЕНА ПАРЕТО АНАЛИЗЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТОЈКОВИЋ МИЉАН 11/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "МАРГИНАЛНА (ГРАНИЧНА) ПРОДУКТИВНОСТ ФАКТОРА ПРОИЗВОДА ПРИМЕНОМ РЕИНЖЕЊЕРИНГА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања