Одбрана специјалистичких радова

Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПАВЛОВИЋ НИКОЛА 15/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА КРОЈЕЊА КОЖЕ У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ "ТОП СОФА СРБ ДОО" ВРАЊЕ".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЉКОВИЋ ЈОВАН 19/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "АНАЛИЗА ТРЖИШТА КАО ОСНОВА ЗА ПРОМЕНУ РЕИНЖЕЊЕРИНГА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТОЈАНОВИЋ МИЛАН 21/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент РАДИЋ ОГЊЕН 24/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "ФОРМИРАЊЕ СИМУЛАЦИОНИХ МОДЕЛА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент НИКОЛИЋ СТЕФАН 25/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПЕТРОВИЋ ДАНИЛО 28/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "ПРИМЕРИ И ВРСТЕ МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања