Одбрана специјалистичких радова

Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТАНОЈЕВИЋ МИЛОШ 87/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "МАКРОЕКОНОМСКА ПРОЈЕКЦИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕВИЋ НИКОЛА 88/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ФАКТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МЛАДЕНОВИЋ СТЕФАН 94/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ОПТИМИЗАЦИЈА КОНТЕЈНЕРСКОГ ПРЕВОЗА РОБЕ СА ПОЛОЖАЈЕМ ГАРАЖЕ ВАН ПРЕВОЗНОГ ПУТА".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПЕТКОВИЋ ДАРКО 95/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ОПТИМИЗАЦИЈА ПАЛЕТНОГ ТРАНСПОРТА СА ПОНАВЉАЈУЋИМ ПРЕВОЗНИМ ПУТЕМ СА ПОЛОЖАЈЕМ ГАРАЖЕ НА ПРЕВОЗНОМ ПУТУ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Небојша Трајковић 9/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "Систем контроле квалитета у компанији А.Д. "Алфа-Плам"..
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александар Ничић 20/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "Практична примена методе планова пријема као алата квалитета"..
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања