Одбрана специјалистичких радова

Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Немања Поповић 22/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Планирање реализације пројекта са освртом на реинжењеринг"..
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милан Маркић 23/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "Паралелни приказ основних и нових алата квалитета"..
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Никола Станојковић 24/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Оперативно планирање у друмском транспорту применом математичке методе изналажења оптималног решења"..
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Еркан Ајдини 98/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Технологија радијалног превозног пута теретних возила у друмском саобраћају"..
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент КРИСТИНА МИХАЈЛОВИЋ 13/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ГУРУИ КВАЛИТЕТА СА АСПЕКТА СТАТИСТИЧКИХ МЕТОДА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 25.11.2019.г.
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ 58/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 20.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања