Одбрана специјалистичких радова

Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 37/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: Реинжењеринг производних процеса на технолошким линијама ИГМ "Младост" Власотинце.
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.
Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ 38/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: Математички модели енергетских постројења.
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.
Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ ДОДИЋ 42/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: Математички модели струјних процеса, струјно-термичких процеса и процеса са преносом масе и топлоте.
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.
Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ 39/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: Реинжењеринг планирања и контроле дистрибуције пијаће воде у ЈП "Водовод" Врање.
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Слободан Стефановић , ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.
Дана 11.06.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС - Одсек Врање.
Студент ИВАНОВИЋ МАРКО 89/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ВОЗАЧА И ВОЗИЛА".
Састав Комисије:
 1. др Љиљана Ђорђевић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 04.06.2020.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ВУКОМАНОВИЋ БОРИСАВ 4/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "РЕИНЖЕЊЕРИНГ МУЛТИЛИФТ РОБОТА СА АСПЕКТА ПРОДУКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДНОСТИ".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања