Одбрана завршних радова

Дана 17.9.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Анђела Младеновић 98/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Управљање медицинским отпадом у Здравственом центру Врање.
Састав Комисије:
 1. др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. др Гордана Богдановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 14.9.2020.г.
Дана 17.9.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Марко Стевановић 88/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Комунална бука и њен утицај на човека.
Састав Комисије:
 1. др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. др Гордана Богдановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 14.9.2020.г.
Дана 21.9.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Анђела Ђокић 294/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологије интегралног транспорта,
Тема: Технологија интегралног транспорта са аспекта контејнеризације.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 14.9.2020.г.
Дана 4.8.2020 год. у 09:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Никола Пејковић 300/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Дијагностика моторних возила,
Тема: Дијагностика путничких аутомобила.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 31.7.2020.г.
Дана 19.6.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Марија Недељковић 300/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија млека,
Тема: Технолошки поступак добијања качкаваља.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 16.6.2020.г.
Дана 19.6.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Милица Дојчиновић 40/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Агроекологија,
Тема: Утицај светлости на једногодишње биљке .
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 15.6.2020.г.

Пројекти , награде и признања