Одбрана завршних радова

Дана 26.10.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЛАЗАР СТОЈЧИЋ 345/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: КАРАКТЕРИСТИЧНИ ОТКАЗИ КОД ОТТО И ДИЗЕЛ МОТОРА ГОРИВОМ И ВАЗДУХОМ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОТКЛАЊАЊА СА АСПЕКТА ДИЈАГНОСТИКЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 19.10.2021.г.
Дана 26.10.2021 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БОЖИДАР МАРИНКОВИЋ 341/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ИСТИЦАЊЕ ТЕЧНОСТИ КРОЗ МАЛЕ ОТВОРЕ НА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 19.10.2021.г.
Дана 26.10.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО АНДЂЕЛКОВИЋ 347/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИЈАГНОСТИКА КОЧНОГ И УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 19.10.2021.г.
Дана 26.10.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСИЋ МИХАЈЛО 346/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА,
Тема: САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 19.10.2021.г.
Дана 21.10.2021 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВИЋ 322/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА,
Тема: ОДРЕЂИВАЊЕ L-АСКОРБИНСКЕ КИСЕЛИНЕ У БЕЗАЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА "FAMILY" NECTAR D.O.O.
Састав Комисије:
 1. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, председник
 2. ДР СРЂАН ТАСИЋ, ментор
 3. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
У Врању, 18.10.2021.г.
Дана 21.10.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БРАНИСЛАВ СТАНИМИРОВИЋ 371/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ФУНКЦИОНИСАЊЕ, ПРИНЦИП РАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ПРЕСА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ЈОСН И KERN ЕЛЕМЕНАТА МАГНЕТА У ПРИЗВОДНОМ ПОГОНУ ГРУНЕР "ВЛАСОТИНЦЕ.
Састав Комисије:
 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 18.10.2021.г.

Пројекти , награде и признања