Одбрана завршних радова

Дана 5.3.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТОЈМЕНОВИЋ ЈОВАНА 354/PE браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: Државни интервенционизам.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 1.3.2021.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ 215/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Примарна прерада дрвета,
Тема: Машине и алати у пиланском постројењу.
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ГОРАН ТРЕНЧИЋ 296/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машине и алати за обраду дрвета,
Тема: Машине и алати за израду плочастог намештаја.
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДИМИТРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ 300/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машине и алати за обраду дрвета,
Тема: Машине и алати за обраду дрвета расецањем (гатери, кружне тестере).
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ГОРДАН СТАНОЈЕВИЋ 302/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машине и алати за обраду дрвета,
Тема: CNC глодалице EMAX.
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛА СТОЈМЕНОВИЋ 343/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Управљање квалитетом,
Тема: Стандардизација сертификација и атестирање готових производа "СИМПО" А.Д. Врање.
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.

Пројекти , награде и признања