Одбрана завршних радова

Дана 23.5.2022 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛАН РОДИЋ 304-ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЦНЦ ТЕХНОЛОГИЈЕ,
Тема: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ НА ЦНЦ МАШИНАМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КУХИЊСКОГ НАМЕШТАЈА.
Састав Комисије:
 1. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, ментор
 3. СЦИ ТИЈАНА МИЛАНОВИЋ, члан
У Врању, 23.5.2022.г.
Дана 17.5.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ВЛАДАН СТОШИЋ 343/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА,
Тема: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА У ТРАНСПОРТУ СА АСПЕКТА ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА.
Састав Комисије:
 1. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 9.5.2022.г.
Дана 9.5.2022 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ВАЛЕНТИНО ТРАЈКОВИЋ 93/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ,
Тема: ПРАКТИЧНИ ПРИМЕР ПРИМЕНЕ ИШИКАВА ДИЈАГРАМА.
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. СЦИ ТИЈАНА МИЛАНОВИЋ, члан
У Врању, 6.5.2022.г.
Дана 15.4.2022 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДРА ДИМИЋ 377/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ,
Тема: ПРОРАЧУН СИЛА У ШТАПОВИМА РЕШЕТКЕ НА ПРИМЕРУ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 13.4.2022.г.
Дана 6.4.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛИЈА СТАНКОВИЋ 74/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ВОДА.
Састав Комисије:
 1. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
У Врању, 4.4.2022.г.
Дана 9.3.2022 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТАНОЈЕВИЋ АНДРИЈАНА 375/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 8.3.2022.г.

Пројекти , награде и признања