Штампа
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ГОРАН ТРЕНЧИЋ 296/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машине и алати за обраду дрвета,
Тема: Машине и алати за израду плочастог намештаја.
Састав Комисије:
  1. Др Зоран Јањић, председник
  2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
  3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.