Штампа
Дана 5.3.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТОЈМЕНОВИЋ ЈОВАНА 354/PE браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: Државни интервенционизам.
Састав Комисије:
  1. Др Милица Станковић, председник
  2. Др Гордана Мрдак, ментор
  3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 1.3.2021.г.