Штампа
Дана 8.7.2021 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕВЕНА РУСИМОВИЋ 105/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКИ И ОПАСАН ОТПАД,
Тема: Значај санитарне депоније Метерис за град Врање.
Састав Комисије:
  1. Др Гордана Богдановић, председник
  2. Др Лидија Стаменковић, ментор
  3. Др Јелена Марковић, члан
У Врању, 7.7.2021.г.