Штампа
Дана 13.7.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН СТОЈИЉКОВИЋ 321/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: Хемијско загађивање хране.
Састав Комисије:
  1. Др Лидија Стаменковић, председник
  2. Др Гордана Богдановић, ментор
  3. Др Јелена Марковић, члан
У Врању, 9.7.2021.г.