Одбрана завршних радова

Дана 16.9.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДУШАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 32/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАРКЕТИНГ,
Тема: МЕДИЈИ У МАРКЕТИНГУ.
Састав Комисије:
 1. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 14.9.2021.г.
Дана 16.9.2021 год. у 09:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛАН СТОШИЋ 20/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА,
Тема: Иновације и предузетништво.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Мрдак, председник
 2. Др Милица Станковић, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 13.9.2021.г.
Дана 21.9.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Анђела Спасић 334/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Транспорт опасних материја,
Тема: Дефинисање критеријума за процену ризика у транспорту опасне робе.
Састав Комисије:
 1. Др Милан Станковић, председник
 2. Др Владимир Поповић, ментор
 3. Др Јована Џољић, члан
У Врању, 13.9.2021.г.
Дана 14.9.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАНИЈЕЛ МИЛЕНКОВИЋ 328/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА,
Тема: Поделе, особине и карактеристике стандардизације опреме за механизовано руковање у интегралном транспорту.
Састав Комисије:
 1. Др Владимир Поповић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Др Милан Станковић, члан
У Врању, 10.9.2021.г.
Дана 14.9.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АРСЕН РАНГЕЛОВ 363/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,
Тема: Прорачун, особине и основне карактеристике двостепеног редуктора са цилиндричним и пужним зупчастим паровима.
Састав Комисије:
 1. Сци Дамјан Станојевић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Мр Драгана Трајковић, члан
У Врању, 10.9.2021.г.
Дана 22.9.2021 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕМАЊА НАЋИЋ 336/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ,
Тема: Прикупљање, анализа и графичко приказивање података.
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Зоран Јањић, члан
У Врању, 24.8.2021.г.

Пројекти , награде и признања