Одбрана завршних радова

Дана 8.7.2021 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕВЕНА РУСИМОВИЋ 105/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКИ И ОПАСАН ОТПАД,
Тема: Значај санитарне депоније Метерис за град Врање.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Лидија Стаменковић, ментор
 3. Др Јелена Марковић, члан
У Врању, 7.7.2021.г.
Дана 5.3.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТОЈМЕНОВИЋ ЈОВАНА 354/PE браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: Државни интервенционизам.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 1.3.2021.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ 215/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Примарна прерада дрвета,
Тема: Машине и алати у пиланском постројењу.
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ГОРАН ТРЕНЧИЋ 296/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машине и алати за обраду дрвета,
Тема: Машине и алати за израду плочастог намештаја.
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДИМИТРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ 300/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машине и алати за обраду дрвета,
Тема: Машине и алати за обраду дрвета расецањем (гатери, кружне тестере).
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ГОРДАН СТАНОЈЕВИЋ 302/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машине и алати за обраду дрвета,
Тема: CNC глодалице EMAX.
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 28.12.2020.г.

Пројекти , награде и признања