Одбрана завршних радова

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ристић Марија 69/ЖЗС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  АЕРОЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА,

Тема: МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА. 

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станојевић Љиљана 316/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРАНЗИЦИЈЕ НА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ У СРБИЈИ. 

Састав Комисије:

 1. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Цветановић Сузана 305/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: СВОЈИНА У САВРЕМЕНИМ ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА. 

Састав Комисије:

 1. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Тијана Тасић 307/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,

Тема: КОМУНИКАЦИОНИ МИКС. 

Састав Комисије:

 1. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојковић Марија 317/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА МАЊИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА. 

Састав Комисије:

 1. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 17.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Михајловић Кристина 308/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: ЕФЕКТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ИНФЛАЦИЈЕ. 

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 13.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања