Одбрана завршних радова

Дана 21.12.2020 год. у 09,30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЦОЈИЋ БРАНИСЛАВ 303/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: Отпори при кретању моторних возила.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић , председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 16.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЂОРЂЕВИЋ ВУКАШИН 307/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИНАМИКА МОТОРНОГ ВОЗИЛА - ПРОРАЧУН, ОДРЖАВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., председник
 2. др Слободан Стефановић, проф.с.с., ментор
 3. Мр Драгана Трајковић, предавач, члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ПЕТРОВИЋ НИКОЛА 295/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ ОТКАЗА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМА.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., председник
 2. др Слободан Стефановић, проф.с.с., ментор
 3. Мр Драгана Трајковић, предавач, члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ПАНИЋ СТЕФАН 291/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИЈАГНОСТИКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА ПРИМЕР АУТОМОБИЛА SEAT TOLEDO 1.9 TDI.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., председник
 2. др Слободан Стефановић, проф.с.с., ментор
 3. Мр Драгана Трајковић, предавач, члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈАЋИМОВИЋ ДЕЈАН 290/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић, предавач, председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА 280/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: МОТОРНА ВОЗИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић, предавач, председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.

Пројекти , награде и признања