Одбрана завршних радова

Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МЛАДЕНОВИЋ БОГДАН 279/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић, предавач, председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЦВЕТКОВИЋ ЈАСМИНА 268/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: ПНЕУМАТИЦИ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић, предавач, председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 09:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДЕМИРОВИЋ ЕМИН 249/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,
Тема: ОЗНАЧАВАЊЕ ЧЕЛИКА.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић, предавач, председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 17.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ПАВЛОВИЋ ИВАНА 357/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: Класична школа политичке економије.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 14.12.2020.г.
Дана 17.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТОЈИЛКОВИЋ ТАМАРА 359/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: Основна обележја акцијског капитала и берзанског пословања.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 14.12.2020.г.
Дана 17.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈАЊИЋ МИЛАН 409/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: Понуда и тражња за новцем.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 14.12.2020.г.

Пројекти , награде и признања