Одбрана завршних радова

Дана 27.11.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ 310/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАРКЕТИНГ,
Тема: Производ и производни програм као инструмент маркетинга.
Састав Комисије:
 1. Др Зоран Јањић, председник
 2. Др Љиљана Стошић-Михајловић , ментор
 3. Сци Дамјан Станојевић, члан
У Врању, 23.11.2020.г.
Дана 20.11.2020 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРИЈА МИТИЋ 311/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија кондиторских производа,
Тема: Технолошки поступак добијања сладоледа.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 16.11.2020.г.
Дана 19.11.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ 13/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Управљање ресурсима,
Тема: Мотивација запослених као фактор организационе културе.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Светлана Трајковић, ментор
 3. Др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 16.11.2020.г.
Дана 12.11.2020 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ТАМАРА АРСИЋ 304/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија кондиторских производа,
Тема: Технолошки поступак добијања карамел бомбона и органолептичке карактеристике.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 09.11.2020.г.
Дана 12.11.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КРИСТИНА ИВАНОВИЋ 12/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Пословне комуникације,
Тема: Планирање и избор средстава пропаганде.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 09.11.2020.г.
Дана 12.11.2020 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ 290/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Загађивање хране.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 9.11.2020.г.

Пројекти , награде и признања