Одбрана завршних радова

Дана 12.11.2020 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ 290/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Загађивање хране.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 9.11.2020.г.
Дана 5.11.2020 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ВЛАДАН ТАСИЋ 288/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Одржавање моторних возила,
Тема: Начин хлађења и подмазивања мотора моторних возила.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић, председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 02.11.2020.г.
Дана 5.11.2020 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ПРЕДРАГ АЛЕКСАНДРОВИЋ 322/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Стабилност моторних возила.
Састав Комисије:
 1. Мр Драгана Трајковић, председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 2.11.2020.г.
Дана 5.11.2020 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО ЈОВЧИЋ 298/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Одржаванје моторних возила,
Тема: Технологија техничког прегледа моторних возила.
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Мр Драгана Трајковић, члан
У Врању, 30.10.2020.г.
Дана 5.11.2020 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРИЈА ИЛИЋ 360/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Хидраулика и пнеуматика,
Тема: Прорачун и одржавање уљно-хидрауличних пумпи.
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Мр Драгана Трајковић, члан
У Врању, 30.10.2020.г.
Дана 29.10.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДРАГАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 355/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: Тржиште хартија од вредности.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 26.10.2020.г.

Пројекти , награде и признања