Одбрана завршних радова

Дана 28.9.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ 382/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
Тема: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПРОЦЕС И ЊЕГОВЕ ФАЗЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА МРДАК, члан
У Врању, 22.9.2021.г.
Дана 28.9.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ 324/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА.
Састав Комисије:
 1. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 21.9.2021.г.
Дана 28.9.2021 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАЈА ЈОВИЋ 373/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
Тема: ПОЈАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, ментор
 3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, члан
У Врању, 21.9.2021.г.
Дана 28.9.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ 379/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: ПОРОДИЧНА ПРЕДУЗЕЋА.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисавњевић, члан
У Врању, 20.9.2021.г.
Дана 28.9.2021 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент САРА ТРАЈКОВИЋ 385/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: ЕФЕКТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ИНФЛАЦИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисавњевић, члан
У Врању, 20.9.2021.г.
Дана 27.9.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕМАЊА ТОМИЋ 43/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  АГРОЕКОЛОГИЈА,
Тема: УЛОГА И УТИЦАЈ ВЕТРОВА НА ЕКОСИСТЕМ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
У Врању, 20.9.2021.г.

Пројекти , награде и признања