др Гордана Богдановић
професор струковних студија
кабинет број 4
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Професор струковних студија
Ужа научна област: Општа биотехнологија

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: 2008. Висока школа примење.струк.студија, Општа биотехнологија
Докторат: 2007. ПМФ-Косовска Митровица, Биолошке науке
Магистратура 2001. ПМФ-Косовска Митровица, Биолошке науке
Диплома 1997. Професор биологије, Биолошке науке

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

 • Биологија, Прехрамбена технологија, Заштита животне средине, осс
 • Биохемија Прехрамбена технологија, Заштита животне средине, осс
 • Екологија и заштита животне средине ПТ, ЗЖ, МИ, ТД, ПИ,СА, ПЕ, осс
 • Технологија хлађења (ИБ) Прехрамбена технологија, осс
 • Аерозагађење и заштита ваздуха, Заштита животне средине, осс
 • Загађивање земљишта (ИБ) Заштита животне средине, осс

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

 1. Manojlović N., Vasiljević P., Mašković P., Jušković M. and Bogdanović-Dušanović G.: Chemical Composition, antioxidant and antimicrobial activities of lichen Umbilicaria cylindrica (L.) delise (Umbilicariaceae).Hindawi Publishing Corporation, Evidence-Based Complementary and alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 452431, 8 pag. doi:10.1155/2012/452431
 2. Manojlović N., Vasiljević P.,Nikolić D., Bogdanović-Dušanović G., Marković Z., Najman S.: The isolation, analiytical characterization by HPLC-UV and NMR spectroscopy, cytotoxic and antioxidant activities of baeomycesic acid from Thamnolia vermicularis var. subuliformis,Hemijska industrija, 65(5)591-598 (2011), doi:10.2298/HEMIND110414035M
 3. Manojlović N., Vasiljević P., Najman S., Bogdanović-Dušanović G., Joksimović Z., Milenković-Anđelković A.: Screening of Thamnalia vernicularis var. subuliformis for antimicobial, antioxidant and cytotoxic activities, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research, 12 Volume 76, august 2010, page 1163-1374.
 4. I. Manojlović, G. Bogdanović-Dušanović, W. Gritsanapan, and N. Manojlović: Isolation and identification of antraquinones of Caloplaca cerina and Cassia tora. Slovak. Chemical Papers 60 (6) 466-468 (2006).
 5. Manojlović N., Vasiljević P., Bogdanović-Dušanović G., Manojlović I.: Antioxidant activity of some lichen growing in Serbia, Planta medica, 74 (9): 996-997, 2008.
 6. N. Manojlović, G. Bogdanović-Dušanović: Changes of redox potential of fungi Aspergillus niger and Doratomyces s cultivated on modified medium with addition of antraquinones. SSCHE34thConference, Slovakia (2007)153-1-153-4
 7. N. Manojlović, W. Gritsanapan, S. Roongtawan, P. Vasiljević, G. Bogdanović-Dušanović, I. Manojlović: Comparative Study on Composition and Antioxidant Properties of Antraquinone-Containing Thai and Serbian Lichens. PACCON, Pure and Applied Chemistry International Conference, Naresuan Unversity, Phitsanulok, Thailand, (2009)
 8. I. Manojlović, G. Bogdanović-Dušanović, N. Manojlović, Z. Marković: Isolation and identification of anthraquinone derivates from Trichoderma harzianum. SSCHE 35th Conference, Slovakia (2008) 107.
 9.  M. Novaković, N. T. Manojlović, S. Solujić and G. Bogdanović-Dušanovic: Antiohidant and Phytochemical Studies of Caloplaca Lactea and Caloplaca Citrina. International Congress of Chemistry And Envronment, 24 th-26th december, Slovaкиa (2005) 149/F.
 10.  G. Bogdanović-Dušanović, R. Trajković, N. Manojlović: Heavy metals in the lichens Evernia prunastri and Usnea hirta from relatively unpolluted and polluted sites Serbia (a comparative study). SSCHE 34th Conference, Slovakia (2007) 154-1

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 5

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни: 1

УСАВРШАВАЊА

G. Bogdanović-Dušanović: Sertify HACCP/ISO 22000 for safe food and has benn informed about safe food production and hanling (has attended 45h course entitled) EU Project No: 04SER01/11/096 HACCP/ISO 22000.

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ