ico-portal-zaposlenih   mail


КАЛЕНДАР НАСТАВЕ

Календар наставе 2017-2018 летњи семестар

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Основне струковне студије

ОСС Друмски саобраћај - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

ОСС Машинско инжењерство - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

ОСС Предузетнички менаџмент - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

ОСС Прехрамбена технологија - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

ОСС Производна економија - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

ОСС Технологија дрвета / Инжењерство намештаја и ентеријера - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

ОСС Заштита животне средине - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

Специјалистичке струковне студије

 ССС Друмски саобраћај - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

ССС Инжењерски менаџмент - Распоред часова 2017-2018 летњи семестар

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КОНСУЛТАЦИЈА

Распоред одржавања консултација 2017-2018 летњи семестар

 

РАСПОРЕД ИСПИТА 

Распоред испита 2018 Април Основне струковне студије 

Распоред испита 2018 Април Специјалистичке струковне студије