Зашто уписати АТВСС Ниш - Одсек Врање

 • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
 • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
 • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
 • Студијски пpограми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
 • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
 • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Пријављивање кандидата за упис на Специјалистичке струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-specijalisticke/prijava ( погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву). за онлајн пријаву)
 • Пријављивање кандидата за упис на Мастер струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (Погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву).
 • Пријављивање кандидата за упис на Основнe струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava ( погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву).
 • Пријављивање кандидата за упис на Специјалистичке струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-specijalisticke/prijava ( погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву). за онлајн пријаву)
 • Пријављивање кандидата за упис на Мастер струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (Погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву).
 • од 21-25. јуна у седишту Одсека Врање. ул. Филипа Филиповића бр. 20, 17500 Врање
 • Зашто уписати АТВСС Ниш - Одсек Врање

  • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
  • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
  • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
  • Студијски праграми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
  • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
  • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

  ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  • Пријављивање кандидата за упис на Специјалистичке струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-specijalisticke/prijava ( погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву). за онлајн пријаву)
  • Пријављивање кандидата за упис на Мастер струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (Погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву).
  • од 21., 22. и 23. септембра у седишту Одсека Врање. ул. Филипа Филиповића бр. 20, 17500 Врање

  КАКО ДО ИНДЕКСА?

  Упис студената врши се на основу расписаног конкурса за упис. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:

  • Диплому о завршеној средњој школи у трогодишњем или четворогодишњенм трајању
  • Сведочанства свих разреда средње школе
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

  ИНФОРМАТОР

  Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатно овде.

  КОНКУРСИ 2021/2022

  АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

  Назив студијског програма
  Број 

  ФИБ

  Број

  САФ

  Укупно
  Пријемни испит
  (полаже се један)
  МАШИНСКО
  ИНЖЕЊЕРСТВО

  3

  10

  13

  Математика
  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
  СРЕДИНЕ

  0

  8

  8

  Математика или 
  хемија
  ПРЕХРАМБЕНА
  ТЕХНОЛОГИЈА

  9

  2

  11

  Математика или
  хемија
  ИНЖЕЊЕРСТВО
  НАМЕШТАЈА И
  ЕНТЕРИЈЕРА

  7

  7

  14

  Математика или
  хемија
  ДРУМСКИ
  САОБРАЋАЈ

  0

  8

  8

  Математика
  ПРОИЗВОДНА
  ЕКОНОМИЈА

  6

  10

  16

  Математика или
  економија
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ 
  МЕНАЏМЕНТ

  0

  20

  20

  Математика или
  економија

    УКУПНО

  34

  65

  99

   

   Цео текст конкурса ОСС

  %MCEPASTEBIN%

  АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

  Назив студијског програма
  Број 

  ФИБ

  Број

  САФ

  Укупно
  Пријемни испит
  (полаже се један)
  МАШИНСКО
  ИНЖЕЊЕРСТВО

  3

  10

  13

  Математика
  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
  СРЕДИНЕ

  0

  8

  8

  Математика или 
  хемија
  ПРЕХРАМБЕНА
  ТЕХНОЛОГИЈА

  9

  2

  11

  Математика или
  хемија
  ИНЖЕЊЕРСТВО
  НАМЕШТАЈА И
  ЕНТЕРИЈЕРА

  7

  7

  14

  Математика или
  хемија
  ДРУМСКИ
  САОБРАЋАЈ

  0

  8

  8

  Математика
  ПРОИЗВОДНА
  ЕКОНОМИЈА

  6

  10

  16

  Математика или
  економија
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ 
  МЕНАЏМЕНТ

  0

  20

  20

  Математика или
  економија

    УКУПНО

  34

  65

  99

   

   Цео текст конкурса ОСС

  КОНКУРС 2021/2022

  АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

  Назив студијског програма
  Број студената који се финансирају из буџета
  Број студената који се сами финансирају
  Укупно
  Пријемни испит
  (полаже се један)
  МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
  3 10 13
  Математика
  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  0

  8

  8

  Математика
  или хемија
  ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

  9

  2

  11

  Математика
  или хемија
  ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

  7

  7

  14

  Математика или хемија
  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

  0

  8

  8

  Математика
  ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА

  6

  10

  16

  Математика
  или економија
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ  МЕНАЏМЕНТ

  0

  20

  20

  Математика
  или економија

    УКУПНО

  25

  65

  90

   

  Цео текст конкурса ОСС

  КАПАЦИТЕТИ

  Програми се реализују у складу са Законом о високом образовању и одлукама Комисије за Акредитацију и Проверу Квалитета Републике Србије КАПК који функциоше у оквиру Националног Акредитационог Тела. 

  У складу са са дозволама за рад и уверењима за акредитацију студијских програма, Одсек Врање, уписује укупно 190 студената на основним студијама на седам студијских програма.

  Студијски програми се одликују савременим наставним садржајима који, у комбинацији са практичним радом, омогућавају студентима стицање савремених знања, вештина, способности и ставова потребних све захтевнијем тржишту рада. 

   Студентима је доступно  2148 м2, модерно опремљеног наставног и лабораторијског простора са свом потребном дидактичком опремом, савременaмернa опремa, квалитетно наставно особље.

  ОНЛАЈН ПРИПРЕМНА НАСТАВА

  Сви заинтересовани средњошколци који желе да прате онлајн наставу могу се пријавити путем формулараНакон пријаве добићете на ваш мејл детаље за приступ и праћење наставе.

   

  ПРИЈАВИ СЕ

   

  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

  • Пријемни испит се полаже из математике, хемије или економије зависно од студијског програма.
  •  На основу збира бодова са пријемног испита (максимално 60) и бодова добијених за успех у претходном школовању (максимално 40) врши се рангирање кандидата.
  • У прву годину студија може бити уписан кандидат који се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова.

  КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

  Уколико имате било каквих питања везана за упис слободно нас контактирајте на odsekvranje@akademijanis.edu.rs, или путем телефона 017 / 421 - 859

  Потребна документација

  Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената: 

  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
  • диплому о завршеној средњој школи,
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2021.

  Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање подносе:

  • оригинална документа,
  • два обрасца ШВ-20 ( добијају се у школи бесплатно ),
  • попуњен индекс ( добија се у школи бесплатно ),
  • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
  • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2021.
  • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03-2021 (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плати у 10 рата).

  ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

  • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
  • за стране држављане износи 1.000,00 ЕУР-а
   

  Школа на мапи


  Стручне службе у школи

  Телефон централе +381 (0) 17 421 859Телефон (локал)Рад са странкама
  Руководилац 102 9:00 - 13:00
  Помоћник руководиоца 118 9:00 - 13:00
  Секретар 103 8:00 - 14:30
  Студентска служба 104 8:00 - 14:00
  Рачуноводство 120 8:00 - 14:00
  Библиотека 124 7:30 - 14:30
  Скриптарница 105 8:00 - 14:00
  Студентски савез +381 (0) 17 421 889

   

  СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image